Categories
Tin tức

Những trường xét tuyển tổ hợp là đều bị dừng tuyển sinh

Hiện tại thì một trong những nội dung được chính thủ tướng chính phủ yêu cầu ở trong văn bản vừa gửi cho Bộ GD&ĐT đề nghị triển khai ngay nhiệm vụ chính phủ giao.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT sẽ cần phải rà soát về những đề án tuyển sinh của các cơ sở đào tạo để có thể kịp thời phát hiện được những tổ hợp tuyển sinh nào được cho là không phù hợp với ngành đào tạo. Cần phải thanh tra và kiểm tra cũng như giám sát chặt chẽ ở trong quá trình tuyển sinh và đào tạo của các trường.

Cần xử lý nghiêm theo đúng như những quy định và cho dừng những trường tuyển sinh cố tình đưa ra những tổ hợp xét tuyển không khoa học, không phù hợp chỉ để nhằm mục đích tăng số lượng học sinh. Đó là chính nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng trong yêu cầu đào tạo.

Những dư luận trước đó thì cũng đã có phản ánh ở trong kỳ tuyển sinh năm 2018 với nhiều trường đại học tuyển sinh các tổ hợp quá xa lạ so với ngành học.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2018

Trong năm nay thì nhiều trường đã lấy tổ hợp văn – sử – địa vốn là của khối C và thường được tuyển sinh ở trong các ngành thuộc khối khoa học xã hội để tuyển sinh các ngành ngoại ngữ, kỹ thuật, công nghệ…

Hơn thế còn có rất nhiều những tổ hợp lạ khác cũng đã đưa vào xét tuyển như đó là ngành kiến trúc, kỹ thuật công trình xây dựng…ở phương thức xét tuyển học bạn. Với các môn công nghệ, tin học cũng đã được đưa vào các tổ hợp xét tuyển.

Thủ tướng đã yêu cầu Bộ GD&ĐT nên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra và kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng. Phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương tính toán một cách có lộ trình cụ thể nhằm giải đáp sao cho phù hợp ở trong việc cắt giảm biên chế giáo viên nhằm tránh khủng hoảng thừa và thiếu. Đó là cách để tránh những tiêu cực trong tuyển dụng và sử dụng giáo viên.