Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Đã có nhiều bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp Cao đẳng điều dưỡng và ra làm việc tuy nhiên vẫn chưa được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng và vẫn chưa hiểu rõ về quy trình cấp chứng chỉ này. Bài viết sau đây sẽ giải thích rõ và trả lời cho bạn về quy trình làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng và những điều kiện cần có để hành nghề điều dưỡng.

 Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng ?

Theo luật pháp, để được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng, người xin cấp cần đáp ứng đủ các giấy tờ sau:

Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, Giấy chứng nhận là lương y, có thể là bằng tốt nghiệp trường Cao đẳng điều dưỡng.

  • Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
  • Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, làm việc phải đủ từ 9 tháng trở lên theo quy định của luật pháp.
  • Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền, có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Đặc biệt, người xin cấp chứng chỉ hành nghề phải không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Sau khi đã hoàn tất các hồ sơ như đã nêu trên và bản thân chuẩn bị và bản thân đã chuẩn bị đầy đủ như luật pháp quy định sẽ bắt đầu lập hồ sơ để gửi đi xin cấp chứng chỉ.

Bạn cần nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng đến Sở Y tế tỉnh nơi quản lý cơ sở khám chữa bệnh nơi bạn làm việc hiện tại bao gồm những giấy tờ cần thiết sau: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Văn bản xác nhận quá trình thực hành. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương. Phiếu lý lịch tư pháp, Giấy chứng nhận sức khỏe. 2 ảnh màu 4cm x 6cm. Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.

Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề được nộp cho Bộ Y tế hoặc Bộ Quốc phòng hoặc Sở Y tế. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp chứng chỉ hành nghề; trường hợp cần xác minh đối với người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 180 ngày; nếu không cấp chứng chỉ hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Quá trình xác minh hồ sơ của bạn bao gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn với sự tham gia của đại diện tổ chức xã hội – nghề nghiệp về y, hội luật gia, cơ sở đào tạo y khoa, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số tổ chức xã hội khác để tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề; đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề; xây dựng các tiêu chuẩn công nhận nội dung, hình thức cập nhật kiến thức y khoa liên tục và điều kiện đối với các cơ sở thực hiện cập nhật kiến thức y khoa liên tục; quy định nội dung, hình thức và tổ chức kiểm tra để xác nhận bằng văn bản người biết tiếng Việt thành thạo và người đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.

Sinh viên điều dưỡng thực hành Giám đốc Sở Y tế thành lập Hội đồng tư vấn với sự tham gia của đại diện tổ chức xã hội – nghề nghiệp về y, hội luật gia, cơ sở đào tạo y khoa, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số tổ chức xã hội khác để tư vấn cho Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề Điều dưỡng.

 

Bình Luận Facebook