Điều dưỡng viên

Nhân lực ngành Điều dưỡng cần nâng cao hơn về chất lượng

Điều dưỡng viên là nguồn nhân lực đang trở nên thiếu hụt trầm trọng trong cuộc sống hiện nay. Thế nhưng không thể vì điều đó mà công tác đào tạo sinh viên được lơ là, buông lỏng. Nhân lực ngành điều dưỡng cần phải được nâng cao hơn nữa trong thời gian tới để […]