Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: Năm 2018 tăng 300 chỉ tiêu
Căn cứ vào nhu cầu học của thí sinh, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018. Bên cạnh đó còn có nhiều thay đổi mới trong năm nay mà các thí sinh cần...