Khi học thực hành sinh viên ngành Y Dược cần chú ý những gì?
Học thực hành rất quan trọng đối với các sinh viên ngành Y Dược. Không chỉ giúp sinh viên nâng cao tay nghề của mình mà còn rèn luyện những đức tính cẩn thận, tỉ mỉ. Vậy khi học thực...