Ngành học công nghệ thông tin được chào đón
Thế kỷ hai mươi mốt hiện nay của chúng ta là một thế kỷ của công nghệ thông tin, là thế kỷ của khoa học công nghệ. Đương nhiên, ngành học này được chào đón rất nồng nhiệt trong mỗi...
Nhân lực ngành Điều dưỡng cần nâng cao hơn về chất lượng
Điều dưỡng viên là nguồn nhân lực đang trở nên thiếu hụt trầm trọng trong cuộc sống hiện nay. Thế nhưng không thể vì điều đó mà công tác đào tạo sinh viên được lơ là, buông lỏng. Nhân lực...